Wysokociśnieniowy zestaw oczkowy

Wysokociśnieniowy zestaw oczkowy jest częścią składową poziomowskazów oczkowych, w których nie ma możliwości zastosowania klasycznych szkieł płynowskazowych.

Zestawy oczkowe służą do określenia poziomu czynnika w zbiorniku ciśnieniowym.

Parametry pracy:

Szkło borokrzemowe:

Czynnik: para nasycona / środowisko zasadowe:
Tmax = 313 °C
Pmax = 103 bar (1500 psi) 

Szkło aluminosilikatowe:

Czynnik: para nasycona / środowisko zasadowe:
Tmax = 400 °C
Pmax = 206 bar (3000 psi)

  • zaleca się stosowanie osłony mikowej w środowisku nieagresywnym,
  • przy temperaturze do 36 °C dopuszczalne ciśnienie wynosi 340 bar,
  • w przypadku zauważenia nalotu na szkle pracującym na zamontowanym płynowskazie lub gdy zmianie ulegnie jego transparentność, zalecana jest natychmiastowa wymiana zestawu wysokociśnieniowego danego portu.

Instrukcja montażu kompletnego portu oczkowego lub pojedyńczych elementów składowych

schemat zest. oczkowy large

1. Lekko nasmarować gwint śruby mocującej (10) wysokotemperaturową substancją zapobiegającą zacieraniu.

2. Prawidłowo umieść stożek podkładki stożkowej (4) w gnieździe (2) (patrz schemat). Zwróć uwagę, że stożkowy kształt dotyka pokrywy na dużej średnicy i styka się z płaską podkładka (5) na mniejszej średnicy wewnętrznej.

3. Umieść podkładkę (5) na górze, tak aby stykała się ze stożkiem podkładki stożkowej (4).

4. Załóż uszczelkę amortyzującą (6) na podkładkę (5).

5. Zamontować sprężynę ustalającą (8) w pokrywie (patrz schemat).

6. Osadzenie wysokociśnieniowego zestawu oczkowego jako komplet (szkło, mika, uszczelka i pierścień zaciskowy) bezpośrednio do sprężyny stabilizującej, tak aby miała kontakt z uszczelką amortyzującą (6) (patrz schemat).

7. Sprawdź czy zestaw jest zamontowany prawidłowo i wszystkie części są czyste. Uszczelka (11) powinna być mocno wyśrodkowana w pierścieniu zaciskowym (7).

8. Nie dopuszczaj do przedostania się wilgoci między miką a szkłem, zapobiegnie to przedwczesnemu niepowodzeniu.

9. Zmontuj kompletny wziernik w korpusie, z uwagą na centralne osadzenie pierścienia (7) w rowku korpusu (1) (patrz schemat).
Umieść odpowietrznik w poziomie, w kierunku wąskiej strony korpusu wziernika.

10. Równomiernie dokręcić śruby z łbem walcowym (10)
* Klucz nasadowy ⅜” aż do styku metal-metal, a następnie dokręć do 22-25 ft • lb (29,8 – 33,9 N • m).

Uwagi podczas montażu:

  • Szkło, mikę, uszczelkę i pierścień zaciskowy dotykaj tylko za krawędzie.
  • Podczas montażu, nie dotykaj ani nie naciskaj bezpośrednio na uszczelkę lub mikę.

Jesteś zainteresowany naszą ofertą?

Zapraszamy do kontaktu!

Kontakt
Scroll to Top
Scroll to Top