Elastyczna mata termoizolacyjna produkowana z różnego rodzaju włókien glinokrzemianowych, przeznaczona jest do izolacji termicznej pieców, suszarek, wlewnic, baterii koksowniczych i w wielu innych zastosowaniach, gdzie występuje bardzo wysoka temperatura.

Parametry techniczne:

Parametr MT 1260 MT 1430
Tnom [°C]
1100
1350
Tmax [°C]
1300
1500
zawartość włókien organicznych
0,1%
0,1%
straty po prażeniu
max 1%
max 1%
przewodność cieplna [W/mk] - 200 °C / 400 °C / 600 °C / 800 °C / 1000 °C / 1200 °C
0,7 / 0,11 / 0,14 / 0,18 / 0,26 / 0,35
0,7 / 0,12 / 0,14 / 0,18 / 0,26 / 0,35
kurczliwość powierzchni
3%
3%
gęstość [kg/m3]
128 +/- 10 %
128 +/- 10 %

Jesteś zainteresowany naszą ofertą?

Zapraszamy do kontaktu!

Kontakt
Scroll to Top
Scroll to Top